Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Sa Lý

Sa Lý - Lục Ngạn - Bắc Giang
c1xalylng.bacgiang@moet.edu.vn